Tổ Chức chương trình “ Tư vấn và chăm sóc sức khoẻ Răng Hàm Mặt” miễn phí

Tổ Chức chương trình “ Tư vấn và chăm sóc sức khoẻ Răng Hàm Mặt” miễn phí

Bệnh Viện Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức

Tổ Chức chương trình “ Tư vấn và chăm sóc sức khoẻ Răng Hàm Mặt”

Sắp Tới Bệnh Viện Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức sẽ phối hợp với các Hội Người Cao Tuổi trong địa bàn thành phố Biên Hoà, tổ chức chương trình Tư vấn và chăm sóc sức khoẻ Răng Hàm Mặt” cho tất cả người cao tuổi trong địa bàn thành phố Biên Hoà

Thời gian từ ngày 15/12/2014 đến 31/01/2015 Các bác sĩ tại Bệnh Viên Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức sẽ đế tư vấn và khám miễn phí cho tất cả các Bác trong Hội Người Cao Tuổi, với mong muốn giúp cho mọi người có thể hiểu sâu hơn về các bệnh răng hàm mặt và biết cách phòng ngừa để các Bác có cuộc sống : “Sống vui – Sống khỏe!”

Chương trình này được thực hiện gm các nội dung như sau:

– Bác sĩ sẽ truyền thông về bệnh nha chu, nguyên nhân, các triệu chứng và phương pháp phòng ngừa (miễn phí).

– Khám và tư vấn cho từng cá nhân (miễn phí).

– Tặng thẻ VIP ( thẻ khách quý) cho các hội Viên. Thẻ được giảm giá (khi đến khám tại Bệnh Viện Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức).


Share this post